Aktualności

Dr hab. Wojciech Kucharski w składzie Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej PAN

publikacja / 18-02-2021
banner

Dr hab. Wojciech Kucharski, z-ca dyrektora ds. naukowych i współpracy instytucjonalnej, wykładowca akademicki i Redaktor Naczelny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej został nominowany na członka Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej Polskiej Akademii Nauk. Gratulujemy!

Dr hab. Wojciech Kucharski od wielu lat jest wykładowcą na kierunku Historia w przestrzeni publicznej (Public History) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod jego opieką, we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia, studenci realizują wystawy plenerowe – do tej pory powstały min. ekspozycje „Powojenne wrocławianki i ich dzieła”, „Gazeta sierpniowa” czy najnowsza „Katastrofy powojennego Wrocławia”. Kucharski jest również Redaktorem Naczelnym Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej, wydawanego od 2011 r. w wersji papierowej i elektronicznej multidyscyplinarnego czasopisma naukowego poświęcone oral history. Kilka dni temu mieliśmy przyjemność podzielić się informacją, że WRHM znalazł się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komisja Historii w Przestrzeni Publicznej jest częścią działającego od kilkudziesięciu lat Komitetu Nauk Historycznych, podlegającego Polskiej Akademii Nauk. Członkowie komisji wybierani są w głosowaniu wszystkich pracowników naukowych posiadających wyższy stopień naukowy.

Na nową przewodniczącą Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej nominowana została dr hab. Joanna Wojdon, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest również członkiem Rady Programowej Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Gratulujemy!

MP